Welcome to


   
 


Search          
Home         

Blacklisted!

Back to search results

Person: Of: Welstandscommissie

Het instellen van een welstandscommissie is niet anders dan de Raad van Kerken te laten besluiten over wetgeving inzake euthanasie of abortus. Immers in beide gevallen laat de overheid het aan een groep onafhankelijke specialisten over om te bepalen wat wel en niet mag.
Maar hoewel Nederland al schrikbarend lang onder de bezielende leiding van Paus Paulus de Boskabouter wordt geregeerd is de Raad van Kerken nog niet verzocht besluiten te nemen.
Welstandscommissies doen echter al zo'n 100 jaar hun ongecontroleerde, subjectieve en democratisch onverdedigbare werk. Er is nu ook een vereniging www.fw.nl, want wat moet je in Nederland zonder vereniging nietwaar.
Natuurlijk heb ik persoonlijk mogen ervaren wat het betekent dat welwillende burgers voor anderen bepalen wat "ruimtelijke kwaliteitszorg" betekent. Alleen de term al doet een gezond mens kokhalzen. Maar goed het verhaal ter zake nu. Ik verzocht hun instemming met een nogal complimenteuze verandering aan mijn gevel, die in feite stilistisch een pompeus gedrocht is zij het uitgevoerd in brons.
Natuurlijk werd mijn aanvraag afgewezen, waar is de commissie anders voor. De reden was het onderbreken van een grijs-stenen plaat. Een tweede voorstel waarbij de grijsstenen plaat in tact bleef, maar op twee plaatsen kon openen werd ook afgewezen, nu met een andere reden, namelijk dat de welstandscommissie helemaal geen deuren in de gevel wilde, hoewel ik op geen enkele andere wijze toegang tot mijn appartement kon maken. Dat heeft niets te maken met stedebouwkundige integriteit (wat dat ook mag zijn) of esthetiek. Dat is bang zijn voor protesten van anderen.
En zoals het hoort in een mild-fascistische cultuur wijkt het recht van het individu voor de eisen van de horde. Daarom zijn er verenigingen, hordes om hordes te bestrijden.
De smaak in Nederland wordt bepaald door moreel mislukte omhoog gevallen trutten zoals Rita Duisenberg, en daarom blijven de welstandscommissies bestaan.
In andere landen bestaan ook regels over bouwkundige eigenschappen, maar die zijn objectief vastgelegd en kunnen daarom gewoon door ambtenaren worden getoetst. Als je bijvoorbeeld in een beschermd stadsgezcht woont kunnen er eisen zijn aan dakmateriaal of de hellingshoek, of zelfs de kleuren. In Nederland kan dat niet, want dan komt er een zwaarbebrilde beterweter die roept dat niet alles er hetzelfde uit moet zien.
En als we nu kijken naar wat er in Amsterdam gebouwd is, met name wat het uiterlijk geleden heeft onder de overheidsinstelling van de stadsvernieuwing, dan mag het een ieder wel duidelijk zijn dat een welstandscommissie hetzelfde is als wat de roddelpers doet met haar 'kritiek' op de jurk van Angelina Jolie.
Als iemand bouwgrond bezit heeft hij volgens de regels van Geneve het recht een lelijk gebouw te bouwen.
Mensen hebben een individueel recht op lelijkheid en wansmaak. Recht is recht.

Location: Amsterdam, Category: commissie gemeente
Posted: 2019-03-22By: annepals


REACTIONS
Add your reaction

   


Read & Rate


- - - Privacy Policy - - - Terms of Use - - -