Welcome to


   
 


Search          
Home         

Blacklisted!

Back to search results

Person: Of: VVE-structuur.nl, vvecentraal.nl

De afgelopen jaren heb ik veel gebruik gemaakt van de artikelen in VVE-centraal en het heeft me inderdaad tienduizenden Euro’s gekost.

Wat VVE-centraal allemaal schrijft over alle verplichtingen die de VvE zou hebben is leuk en aardig, maar het is gepreek voor eigen parochie en grotendeels lulkoek.

Voor de tienduizenden Nederlanders die zich betutteld, geschoffeerd, gediscrimineerd en financieel benadeeld voelen door naargeestige machtswellustelingen die zo vaak de bestuursfuncties oppikken is VVE-centraal niet meer dan olie op het vuur.

Zoals mijn advocaat al zei: het standaard huishoudelijk reglement is een wassen neus. Dat bijvoorbeeld het jaarverslag de inkomsten en uitgaven van de VvE zou moeten bevatten is voor de gemiddelde rechter van geen belang. Voor de rechter hoeft de VvE in de regel niet eens te bewijzen dat de kosten zijn gemaakt: puur de stelling van de VvE (haar advocaat) is voldoende, tenzij je op een of andere manier het tegendeel kunt aantonen. Je zou wellicht denken dat als je het bestuur om uitleg hebt verzocht en bent genegeerd en geschoffeerd, en als de VvE voor de rechter pas op het laatste moment met de uitleg op de proppen komt, de VvE toch in de proces- en buitengerechtelijke kosten wordt veroordeeld, dat is niet het geval. De gemiddelde jurist zal stellen dat de VvE geen uitlegverplichting heeft. Het standaard huishoudelijk reglement impliceert wel degelijk een soort uitlegverplichting, en de enige conclusie is dat je als individu TOTAAL GEEN GEBRUIK KUNT MAKEN VAN HET STANDAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Al het gezemel op VVE-centraal over dat de VvE in de problemen zou zijn als er geen deugdelijk jaarverslag is, of geen goed functionerende kascommissie, is complete onzin. In feite is het andersom: hoe rommeliger de administratie en de jaarverslagen, hoe beter de VvE beschermd is tegen leden die menen iets te melden te hebben. De bewijslast ligt immers op de individuele leden en een doorzichtige administratie maakt het gemakkelijker fouten aan te tonen.

Aldus is het aangaan van gerechtelijke procedures tegen een VvE vrijwel onmogelijk. Daarbij komt dat er geen laagdrempelige rechtbank is voor VvE-zaken zodat elk conflict meteen enorm wordt opgeblazen. Je begrijpt wel waarom VvE specialisten altijd voor de VvE werken: aan de ene kant kunnen ze hun client vertellen wat ze allemaal fout hebben gedaan door het huishoudelijk reglement te citeren, aan de andere kant heeft de VvE sowieso de beste kant van slagen op basis van de werkelijke regels. Verder heeft de VvE natuurlijk een hoop meer geld te besteden dan individuele leden.

De prietpraat over de behoefte aan een huishoudelijk reglement met terugwerkende kracht, stemmen per e-mail, het opbouwen van een reservefonds etcetera haat totaal niets te maken met het veranderen van de wet. De betreffende websites houden hun lezers voor de gek, wellicht doordat ze zich laten meeslepen door hun eigen gepreek, of omdat stichtingen hun bestuursleden een flink salaris kunnen betalen. Al hetgeen op deze website wordt geschreven is een leidraad voor goed bestuur, maar het heeft niets te maken met het toepassen van de wet.

Onthoudt wel dat arrogant gekakel, onbeschoft drammen, smerige spelletjes, verdachte administratieve exercities en vernederende schofferingen aan jouw adres geen invloed hebben op de beslissing van de rechter.
Dat betekent dat ik ongestraft de volgende persoonlijke meningen kan poneren:
Helmer Wieringa is een ijdele schoft, een HBO-er die pretendeert wiskunde te hebben gestudeerd, die psychologie heeft geleerd om mensen te kunnen manipuleren en die ondanks al zijn pretenties gewoon een proleet is.
Daphne Brinkhuis is een kundig financieel juridisch adviseur, die net zoals Lenie Riefenstahl haar telent aanwendt voor foute doeleinden en zich gemakkelijk laat corrumperen met semi-fascistische vooroordelen.
De heren en of dames Polak, Van Harmelen en Klomp van het hof van justitie in Amsterdam zijn een stel knorrige, kinderachtige minkukels die menen te kunnen oordelen over personen en dat liever doen dan te oordelen op basis van de geleverde stukken, en ik hoop van harte dat elk van hen persoonlijk failliet gaat.

Location: Amsterdam, Category: VvE websites
Posted: 2019-03-22By: annepals


REACTIONS
Add your reaction

   


Read & Rate


- - - Privacy Policy - - - Terms of Use - - -