Welcome to


   
 


Search          
Home         

Blacklisted!

Back to search results

Person: Mr van WestingOf: Orde van Advocaten Gelderland

In een rechtszaak over onder meer de VvE was omgesprongen met een verzekeringsuitkering stelde de VvE middels haar advocaat Mr. Vermeulen dat de verzekering de schademelding over mijn appartement in eerste instantie niet in behandeling nam omdat de melding te laat was. Dit betekent dat het toenmalig bestuur nalatig was jegens de VvE. De verzekering is later wel tot een kleine uitkering gedwongen, waarbij de langdurigheid van de schade, een lekkende rioolleiding en daardoor 90.000 liter poepwater in mijn appartement, niet in werd betrokken: die was onverzekerd wegens de late melding en het uitblijven van actie de lekkage te stoppen.

Een van de bestuursleden die deze nalatigheid betrachtte was ook degene die de advocaat instrueerde. Dit lid, Daphne Brinkhuis had was met het nalatig handelen van haar bestuur de aansprakelijkheid geworden voor de extra schade waarvoor de VvE niet was verzekerd ingevolge die nalatigheid. Daarmee was haar belang diametraal tegenover dat van de VvE.

Wijzend op artikel 7 van gedragsregels van advocatuur, een advocaat mag zich niet belasten met de belangen van twee partijen wanneer die belangen tegenstrijdig zijn of kunnen worden, verzocht ik eerst de advocaat zich terug te trekken, en daarna de Orde van Advocaten, arrondissement Gelderland.

Immers, ik kan alleen de VvE aanspreken op schade veroorzaakt door nalatigheid van het bestuur, maar de VvE kan alleen (voormalig) bestuursleden dan weer aanspreken. Het belang van Daphne Drinkhuis was dus om de nalatigheid van haar bestuur niet boven water te laten komen. Dat ontneemt de VvE de mogelijkheid de kosten te verhalen de nalatige personen.
Het was de advocaat wel duidelijk dat de late melding volkomen te wijten was aan het betreffende bestuur, wat de laatste twijfel over belangenverstrengeling weg zou moeten nemen.

Dhr Van Westing, de deken van de orde arrondissement vond dit uiteraard niet, de orde is er immers om haar leden te beschermen, niet de cliƫnten. Bovenstaand was niet voldoende bewijs. Het gaat hier niet over een moord en is het niet een strafproces, maar een klacht bij de Orde van advocaten: het gaat er niet om overtijgend bewezen boven elke twijfel aan te tonen, maar slechts voldoende aannemelijk te worden gemaakt.
Van Westing schreef ook dat de gedragsregels niet bepalend zijn, maar de wet. In dat geval zijn de gedragsregels misleidend. Maar ik denk dat Van Westing dit slechts heeft gebruikt als een extra kluitje om mij het riet in te sturen. Verder vond Van Westing van belang dat ik wederpartij was. Dat is volkomen onzin: als een advocaat handelt in strijd met de gedragsregels en dat tegen het belang van de client is maakt het niet uit wie dit meldt. Althans het zou niet moeten uitmaken als de orde van advocaten werkelijk staat voor het in stand houden van het vertrouwen van cliƫnten in hun advocaten. Te meer daar in dit geval de werkelijke client, de VvE, door haar vertegenwoordiging in het duister wordt gehouden. Maar de orde staat niet voor het in stand houden van het vertrouwen van de maatschappij in de beroepsgroep van advocaten. De orde staat voor het belang van de advocaten en het voorkomen van gezichtsverlies.

De Orde van advocaten heeft dan ook meer gemeen met een 17d eeuwen priesterorde dan met de rechtsorde. Net zoals de vromen van destijds was het de kunst om onbegrijpelijke stellingnames met meer aplomb en overtuiging te verkondigen dan de rest en het zo uiteindelijk tot paus te brengen.

Het gaat hier aldus over lulkoek, maar wel lulkoek van de hoogste kwaliteit.

Location: Arnhem, Category: Orde van Advocaten
Posted: 2019-05-02By: Hagar


REACTIONS
Add your reaction

   


Read & Rate


- - - Privacy Policy - - - Terms of Use - - -