Welcome to

   
 
Search          
 Rate Someone   Home      

VvE fraude toegestaan / EM Polak, kunst commissaris, gedragscode commissie

Analyse deel 3 schade, verzekeringsgeld en inventarisatie

Als een VvE de wil kenbaar maakt een deel van haar pand te slopen, en dit daadwerkelijk ten uitvoer brengt, dan zal het een ieder duidelijk zijn dat we met een zieke geest te maken hebben. En in het geval dat het bestuur twee jaar lang een lekkende riolering het souterrain van het pand onder rioolwater heeft laten zetten en met een eindeloze reeks belachelijke eisen en dreigementen het repareren tegen houdt van hetgeen ze nagelaten hadden te onderhouden, moet je je afvragen of het hier niet gaat om een VvE die wordt gerund door een sociopaat. Het plaatsen van de conditie voor het repareren van een hoofd-rioolleiding dat het interieur van een appartement dat jou persoonlijk eigendom is, zou dit een ieder duidelijk moeten maken.
Dat de rechters niet direct zagen wie hier de dupe is en wie de misbruiker en dat ze niet eens probeerden uit te vinden wie deze zieke show runde, is verbazingwekkend. Het was de voorzitter Helmer Wieringa en wij waren niet de enige gedupeerden: hij heeft dezelfde truc in ander VvE`s toegepast. Wieringa heeft een obsessie andermans appartementen te slopen. De gemeente had de rechters kunnen vertellen hoe hij hen twee jaar lang lastig viel met zijn eis het dakterras te slopen van het pand op Nieuwezijds Voorburgwal 64, hetgeen eindigde met inderdaad sloop van het betreffende dakterras en verkoop en vertrek van de eigenaar.
Wanneer zich een noodsituatie voordoet – zoals een rioolleiding die in een appartement lekt – moet het bestuur het probleem direct verhelpen, en de schade direct aan de verzekering te melden en herstellen. Het is bijzonder schokkend te moeten constateren dat de rechters niet alle kosten vergoedde die we moesten maken als gevolg van deze lekkage en het misselijke gedrag van het bestuur. Het is duidelijk dat als een sociopaat het voorzitterschap heeft en het herstel van de pijp tegenhoudt met de buitensporige eis het interieur van het appartement te slopen en te dreigen met juridische stappen als het slachtoffer zelf de leiding wil herstellen en Rijnstroom bedreigt wanneer die komen om een dompelpomp te plaatsen, de sloten van het appartement vervangt om hen de toegang te beletten, en negen maanden geen woord rept over de lekkage aan de verzekering, wellicht uit angst voor het uitkomen van zijn eigen nalatigheid, en het feit dat de verzekering in eerste instantie de melding weigerde juist omdat deze maanden te laat was wat op zich al nalatig is, is het duidelijk dat de situatie niet kon worden opgelost en de rioolleiding niet zou worden hersteld zonder tussenkomst van een advocaat, die meer dan 10000 Euro heeft gekost om met deze psychopaat tot een resultaat te komen, en de rechters konden dit eenvoudig inzien. Ze konden ook zien dat dat een extra elektra rekening van 12000 Euro was veroorzaakt door het continu laten draaien van een dompelpomp en het noodgedwongen verwarmen van een naastgelegen winkel omdat de centrale verwarming door de lekkage was uitgevallen nu het souterrain was gevuld met 3000 kuub poepwater. Ze erkenden wel de kosten voor het leegpompen van de kelder, en zagen aldus de noodzaak van het vergoeden van deze kosten. Waarom is de rest niet in dezelfde geest beoordeeld??
Daarboven steunt het vonnis het besteden van een verzekeringsuitkering aan zaken waar deze niet voor bedoeld is. Je moet als enigszins juridisch getraind persoon wel totaal idioot zijn als je denkt dat verzekeringsgeld kan worden aangewend voor het herstel van de oorzaak van de schade - achterstallig onderhoud, of sloop van het appartement. Dat geldt te meer als de rechters wel de kosten van het rapport waarop de uitkering is gebaseerd hebben vergoed, en dat rapport stelt dat geld is bestemd voor herstel van het appartement, niet de sloop ervan.
Dat het vonnis het blijkbaar afdoende vindt dat we een minuscuul restant hebben ontvangen van de verzekeringsuitkering is ronduit schofferend. De inventarisatie die de VvE heeft toegezegd als conditie voor het toestaan van sloop is door de rechters onder de mat geschoven. Op een of andere manier is elke conditie die de VvE heeft geaccepteerd en later is overtreden consequent door de rechters over het hoofd gezien.
Dit vonnis is beschamend, de rechters zijn aangesteld de wet toe te passen en burgers te beschermen in plaats van onredelijk en ongeoorloofd gedrag te belonen, macht te geven aan geestelijk gestoorden die slechts uit zijn op destructie van andere mensen en hun eigendom, oplichters te laten lopen, onterecht en frauduleus geïnde gelden maar te laten zitten. Er is slechts een psychopaat nodig om een heel volk in moordenaars te veranderen, vooral als de wet niet wordt toegepast op hun praktijken. Rechters die slachtoffers straffen door middel van exorbitante kostenveroordelingen, nemen daarmee verantwoordelijkheid op zich voor de criminele acties die zij steunen en het is aan het publiek deze rechters te verwijderen en een moreel en ethisch ingestelde samenleving een kans te geven.
By: Mirando

On: 2015-02-04
   


Read & Rate

- - - Privacy Policy - - - Terms of Use - - -